top of page

 

            Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku, jako pierwsza placówka oświatowa w gminie Dębno uzyskała dofinansowanie z programu unijnego Erasmus + do wykorzystania na szkolenia zagraniczne nauczycieli i podniesienie jakości nauczania. Zachęceni sukcesem po napisaniu pierwszego wniosku aplikacyjnego w 2014 roku, złożyliśmy podobny wniosek również w konkursie Erasmus + 2015, dzięki czemu udało się uzyskać kolejne dofinansowanie.

 

  W sumie nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 307,00 Euro z programu Erasmus + 2014 oraz  17 956,00 Euro z programu Erasmus + 2015 na działania związane z zagranicznymi szkoleniami dla kadry pedagogicznej oraz będące ich wynikiem działania na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworsku. 

Właśnie dowiedzieliśmy się, że nasz kolejny projekt, opisany na etapie wnioskowania w ramach programu Erasmus + 2016: "Podniesienie wymiaru europejskiego i jakości kształcenia w naszej szkole" otrzyma dofinansowanie w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Obecnie jesteśmy w trakcie zbierania dokumentacji i podpisywania umowy. 

 

 

 

 

 

 

bottom of page